Đăng ký giao dịch Forex sàn Nordfx

USD/JPY

Nhận định USDJPY ngày 14.03.19

14 Th3, 2019
USDJPY 1W mẫu hình vẫn còn, đơn thuần chỉ là sóng tăng giá. USDJPY 1D mẫu nến tăng giá, miễn không thấp hơn 110.750 giá vẫn sẽ tăng tới hộp hồng. USDJPY 4H vẫ...
chi tiết

Nhận định USDJPY ngày 07.03.19

07 Th3, 2019
USDJPY 1W sideways với cái nhìn sơ lược, cái nhìn rộng hơn là 1 mô hình tam giác với 3 lần test trend dưới và 3 lần test trend trên. Lần 4 khả năng cao break. USDJPY 1...
chi tiết

Nhận định USDJPY ngày 31/1

31 Th1, 2019
Đồ thị USDJPY 1W cho thấy góc nhìn tổng quan là xu hướng tăng. Ngắn hạn vẫn đang trong xu hướng giảm. Mô hình tam giác hình thành, vùng giằng co đang có. Tín hi...
chi tiết
error: Content is protected !!