Đăng ký giao dịch Forex sàn Nordfx

khái niệm, thuật ngữ

Bạn thuộc kiểu Trader nào?

Trong khi rất nhiều nhà đầu tư tìm cách đua tranh với giới đầu tư “mua và giữ” như Warren Buffett, không phải ai cũng có sự tin chắc hoặc kiên nhẫn để chờ vị thế qua nhiều năm hoặc thập kỷ. Infographic hôm nay đến từ StockstoTrade và nó ...
Read More

Các loại lệnh trong Forex

Trước khi đi vào các loại lệnh, mình sẽ điểm lại các khái niệm về giá tương ứng với các trình tự thời gian, từ lúc đặt lệnh, khớp lệnh rồi đến chốt lệnh. Mời các bạn tham khảo bài viết về order/position và bảng ở dưới: Tên tiếng AnhTên ...
Read More

Forex Broker là ai?

Hẳn là khi tìm hiểu về Forex, bạn đã nghe nhiều tới thuật ngữ Nhà môi giới, hay Broker. Để có thể tham gia giao dịch trong thị trường forex, bạn cần thông qua họ. Vậy họ là ai? Một con người, hay một sàn, một công ty? Chúng ta ...
Read More

Phân biệt Order/Position, Long/Short

1. Order/Position là gì? Order (lệnh) là chỉ dẫn để mua hoặc bán một cặp tỷ giá tại một thời điểm nhất định. Lệnh vẫn duy trì hiệu lực đến khi được thực thi hoặc hủy bỏ. Position (vị thế) là trạng thái sở hữu khoản đầu tư sau khi ...
Read More

Swap là gì?

Swap là phí qua đêm, hay lãi suất để giữ các vị thế qua đêm. Swap trong Forex đề cập tới khoản lãi mà bạn kiếm được hoặc phải trả cho giao dịch bạn mở qua đêm. Có hai loại swap: swap cho vị thế mua (được sử dụng để ...
Read More

Stop Out là gì?

Trong Forex, Stop Out (mức ngưng giao dịch) là điểm mà tại đó các vị thế mở của một trader sẽ tự động bị đóng lại bởi broker của họ, do mức ký quỹ đã giảm tới ngưỡng không thể hỗ trợ duy trì một vị thế mở mới. Khi ...
Read More

Margin Level, Margin Call là gì?

Margin Level là gì? Margin Level (mức ký quỹ) là tỷ lệ phần trăm giữa số dư tức thời với khoản ký quỹ đặt lệnh: Margin Level = (Equity / Required Margin) x 100%Mức ký quỹ = (Số dư tức thời / Khoản ký quỹ đặt lệnh) x 100% Mức ...
Read More

Phân biệt Balance/Equity/Free Margin

1. Balance là gì? Khi bạn không có vị thế mở nào, balance (số dư tài khoản) là lượng tiền bạn có trong tài khoản của mình. Balance sẽ được cập nhật sau khi bạn đóng một hoặc nhiều vị thế mở. Ví dụ, khi bạn có một tài khoản ...
Read More

Lot là gì? Cách tính Pip Value & Position Size?

1. Lot là gì? Trong Forex, các cặp tỷ giá được xem là "hàng hóa" đem ra mua bán nhằm tìm kiếm lợi nhuận. Chúng luôn được giao dịch với một số lượng cụ thể gọi là lot (lô). Nói cách khác, lot chính là khối lượng vào lệnh. Lot ...
Read More

Phân biệt Leverage/Margin

1. Leverage Leverage (đòn bẩy) cho phép chúng ta mở các vị thế với nhiều lot hơn, nhiều hợp đồng hơn, nhiều cổ phiếu hơn... so với số vốn thực của mình. Giả sử một sàn giao dịch cho chúng ta vay 100.000$ để giao dịch ngoại hối (mua hoặc ...
Read More
Loading...

Facebook Comments
error: Content is protected !!