Kiến Thức

Stop Out là gì?

Trong Forex, Stop Out (mức ngưng giao dịch) là điểm mà tại đó các vị thế mở của một trader sẽ tự động bị đóng lại bởi broker của họ, do mức ký quỹ đã giảm tới ngưỡng không thể hỗ trợ duy trì một vị thế mở mới. Khi này, sàn bắt đầu đóng các vị thế mở ít ...
Xem thêm

Margin Level, Margin Call là gì?

Margin Level là gì? Margin Level (mức ký quỹ) là tỷ lệ phần trăm giữa số dư tức thời với khoản ký quỹ đặt lệnh: Margin Level = (Equity / Required Margin) x 100%Mức ký quỹ = (Số dư tức thời / Khoản ký quỹ đặt lệnh) x 100% Mức kỹ quý cực kỳ quan trọng. Nó cho thấy rủi ...
Xem thêm

Balance, Equity, Free Margin là gì?

Balance là gì? Khi bạn không có vị thế mở nào, balance (số dư tài khoản) là lượng tiền bạn có trong tài khoản của mình. Ví dụ, khi bạn có một tài khoản 5.000$ và bạn không có vị thế mở nào, số dư tài khoản của bạn là 5.000$. Equity là gì? Equity (số dư tức thời) là ...
Xem thêm

Cách tính giá trị của pip

Chúng ta đã biết pip là gì, cách đọc cặp tỷ giá và các loại lot khác nhau. Giờ đây, chúng ta cần biết cách tính toán giá trị bằng tiền của một pip. Như một lời nhắc nhở, pip là thước đo sự thay đổi tỷ giá hối đoái của một cặp tỷ giá và tương ứng với chữ ...
Xem thêm
lot, đòn bẩy, ký quỹ là gì?

Lot, Leverage, Margin là gì?

Lot là gì? Trong lịch sử, tiền tệ luôn được giao dịch với một số lượng cụ thể được gọi là lot (lô). Kích thước tiêu chuẩn của một lot là 100.000 đơn vị. Ngoài ra còn có mini-lot có kích thước 10.000 đơn vị và micro-lot 1.000 đơn vị. Do biên độ dao động của một cặp tiền tệ trên ...
Xem thêm

Majors, Crosses, Exotics là gì?

Trong thị trường Forex, các cặp tỷ giá được chia thành 3 loại là majors (các cặp tỷ giá chính), crosses (các cặp tỷ giá chéo) và exotics (các cặp tỷ giá ngoại lai). Tất cả các cặp tỷ giá gồm một đồng tiền mạnh đi cùng đồng đô-la Mỹ được gọi là các cặp tỷ giá chính và rất phổ biến trong giới đầu tư ...
Xem thêm

Base Currency, Quote Currency là gì?

Đồng yết giá (base currency) là đồng tiền đứng bên trái trong một cặp tỷ giá. Cặp tỷ giá thể hiện giá trị của đồng yết giá so với đồng tiền còn lại. Ví dụ 1: Nếu cặp tỷ giá USD/CHF là 1.6350, điều đó có nghĩa 1 USD đổi được 1.6350 CHF. Trong thị trường Forex, đồng đô-la Mỹ ...
Xem thêm

Spread là gì?

Spread là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định chọn sàn giao dịch của trader. Hầu hết các sàn Forex quốc tế hiện tại đều không tính hoa hồng giao dịch. Nhưng thay vì thu tiền hoa hồng, các sàn Forex tính phí vào spread. Spread là mức giá chênh lệnh giữa Ask và Bid. Và ...
Xem thêm

Bid, Ask là gì?

Tiếp theo chúng ta sẽ nghiên cứu về Bid và Ask. Bid là mức giá cao nhất mà thị trường sẵn sàng mua một cặp tỷ giá, nên thuật ngữ này cũng có thể được hiểu là giá mua vào, hay giá cầu (demand price). Ask là mức giá thấp nhất mà thị trường sẵn sàng bán, nó có tên ...
Xem thêm

Pip là gì?

Một điểm giá, hay viết tắt là pip, là thước đo sự thay đổi về tỷ giá giữa một cặp tiền tệ (gọi tắt là cặp tỷ giá) trên thị trường Forex. Từ viết tắt có thể là “percentage in point” (điểm phần trăm) hoặc “price interest point” (điểm tỷ giá). Nó là đơn vị được tiêu chuẩn hóa và ...
Xem thêm
Facebook Comments