Đăng ký giao dịch Forex FBS Broker

Nhận định AUDUSD tuần 2 – 08.04.19

AUDUSD 1W

  • Giá rơi khỏi mẫu Bearflag và tiếp tục giảm xuống chưa có sự dừng lại, khó khăn ở kháng cự.
Đồ thị AUDUSD 1W – 08.4.19

AUDUSD 1D

  • Không có hỗ trợ rõ ràng, cấu trúc yếu khả năng rơi mạnh.
Đồ thị AUDUSD 1D – 08.4.19

AUDUSD 4H

  • Ở khung nhỏ hơn ta có vùng hỗ trợ rõ ràng, kỳ vọng giảm giá còn.
Đồ thị AUDUSD 4H – 08.4.19

Kết luận: Giảm giá toàn cảnh ở AUDUSD.

FXSGroup

Đăng ký sàn ICMarkets theo link FXSGroup để bắt đầu Giao dịch Forex, và nhận hỗ trợ từ team:

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ICMARKETS

Mọi thắc mắc, trao đổi, thảo luận hoặc hỗ trợ, vui lòng liên hệ facebook FXSGroup, hoặc join nhóm telegram:

JOIN FXSGROUP TELEGRAM

Facebook Comments
You may also like
Nhận định GBPUSD ngày 25.02.19
Nhận định USDCHF ngày 27.03.19

Leave Your Comment

Your Comment*

Your Name*
Your Website

error: Content is protected !!