Đăng ký giao dịch Forex sàn Nordfx

Nhận định EURUSD ngày 13.03.19

EURUSD 1W kỳ vọng giảm về hỗ trợ đã đạt.

Đồ thị EURUSD 1W – 13.03.19

KHOAN ĐÃ! Bạn đã có tài khoản giao dịch chưa? Đăng ký sàn ICMarkets theo link FXSGroup để bắt đầu Giao dịch Forex, và nhận hỗ trợ từ team ngay nhé:

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ICMARKETS

EURUSD 1D giá vẫn trong channel giảm, có thể sẽ test lại flipline xanh. Phá vỡ hoặc từ chối sẽ ra hướng đi cho EU, với cái nhìn hiện tại thì ưu tiên giảm.

Đồ thị EURUSD 1D – 13.03.19


EURUSD 4H mẫu HHLL sell hình thành, có thể từ chối tại flipline + supply nhỏ. Hoặc từ chối tại vùng H-HH. Xem xét từ chối ở phân đoạn nào mà vào lệnh sell.

Đồ thị EURUSD 4H – 13.03.19

Kết luận: Ngắn hạn tăng giá nhẹ, trung hạn và dài hạn vẫn giảm.

FXSGroup

Đăng ký sàn NordFX theo link FXSGroup để bắt đầu Giao dịch Forex, và nhận hỗ trợ từ team:

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NORDFX

Mọi thắc mắc, trao đổi, thảo luận, liên hệ facebook của team FXSGroup, hoặc join nhóm telegram:

JOIN FXSGROUP TELEGRAM

Facebook Comments
You may also like
Nhận định USDCAD ngày 13.02.19
Nhận định USDCAD ngày 30/1

Leave Your Comment

Your Comment*

Your Name*
Your Website

error: Content is protected !!