Đăng ký giao dịch Forex FBS Broker

Nhận định USDCAD ngày 13.02.19

Đồ thị USDCAD khung 1W giá trong channel kết thúc tuần cho thấy bắt đầu cặp sóng tăng giá. Cấu trúc thị trường dài hạn đang thấp dần nhưng tương xứng. Khá giống 1 bull-flag.

USDCAD 1W – 13.02.19

Đồ thị USDCAD 1D giá ngày hôm nay đóng sẽ quyết định hướng tiếp theo của UCAD. Dưới 1.32355 sẽ là giảm giá cho những ngày sau.

USDCAD 1D – 13.02.19

Đồ thị 4H kỳ vọng mẫu hình H&S tăng giá.

Kết luận: Cái nhìn dài hạn vẫn là tăng cho UCAD thiên hướng mua sẽ tốt hơn Ngắn hạn chờ mua ở 2 vùng hỗ trợ 4h.

USDCAD 4H – 13.02.19

FXSGroup

Facebook Comments
You may also like
Nhận định USDCHF ngày 06.03.19
Nhận định EURUSD ngày 06.03.19

Leave Your Comment

Your Comment*

Your Name*
Your Website

error: Content is protected !!