Đăng ký giao dịch Forex sàn Nordfx

Nhận định USDCHF ngày 13.03.19

USDCHF 1W đóng nến cao hơn thể hiện muốn phá kháng cự, cái nhìn tăng giá.

Đồ thị USDCHF 1W – 13.03.19

KHOAN ĐÃ! Bạn đã có tài khoản giao dịch chưa? Đăng ký sàn ICMarkets theo link FXSGroup để bắt đầu Giao dịch Forex, và nhận hỗ trợ từ team ngay nhé:

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ICMARKETS

USDCHF 1D mẫu HHLL sell vẫn hiệu lực miễn không vượt qua 1.01300.

Đồ thị USDCHF 1D – 13.03.19

USDCHF 4H mẫu 2 đỉnh ở kháng cự, hộp xanh là hỗ trợ phe mua, thủng hộp này xác nhận giảm giá.

Đồ thị USDCHF 4H – 13.03.19

Kết luận: Cái nhìn giảm giá ngắn và trung hạn. Dài hạn vẫn tăng giá.

FXSGroup

Đăng ký sàn NordFX theo link FXSGroup để bắt đầu Giao dịch Forex, và nhận hỗ trợ từ team:

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NORDFX

Mọi thắc mắc, trao đổi, thảo luận, liên hệ facebook của team FXSGroup, hoặc join nhóm telegram:

JOIN FXSGROUP TELEGRAM

Facebook Comments
You may also like
Nhận định USDCAD ngày 12.03.19
Nhận định GBPUSD ngày 04.03.19

Leave Your Comment

Your Comment*

Your Name*
Your Website

error: Content is protected !!