Đăng ký giao dịch Forex FBS Broker

Nhận định USDCHF tuần 3 – 15.04.19

USDCHF 1W

  • Uptrend mạnh mẽ ở mẫu nến và cấu trúc hẹp dần cho một sự bứt phá lớn sắp tới.
Đồ thị USDCHF 1W – 15.04.19

KHOAN ĐÃ! Bạn đã có tài khoản giao dịch chưa? Đăng ký sàn ICMarkets theo link hướng dẫn của FXSGroup để bắt đầu Giao dịch Forex, và nhận hỗ trợ từ team ngay nhé:

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ICMARKETS

USDCHF 1D

  • Mẫu HHLL sell ở đây, sẽ vẫn tiếp tục tăng giá, từ chối tại vùng này sell rất tốt.
Đồ thị USDCHF 1D – 15.04.19

USDCHF 4H

Đồ thị USDCHF 4H – 15.04.19

Kết luận: Dài hạn vẫn là cái nhìn tăng giá, tiềm năng giảm giá ngắn hạn trung hạn.

FXSGroup

Facebook Comments
You may also like
Nhận định GBPUSD ngày 12.02.19
Nhận định USDJPY ngày 14.03.19

Leave Your Comment

Your Comment*

Your Name*
Your Website

error: Content is protected !!