Đăng ký giao dịch Forex sàn Nordfx

Nhận định USDJPY ngày 14.03.19

USDJPY 1W mẫu hình vẫn còn, đơn thuần chỉ là sóng tăng giá.

Đồ thị USDJPY 1W – 14.03.19

KHOAN ĐÃ! Bạn đã có tài khoản giao dịch chưa? Đăng ký sàn ICMarkets theo link FXSGroup để bắt đầu Giao dịch Forex, và nhận hỗ trợ từ team ngay nhé:

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ICMARKETS

USDJPY 1D mẫu nến tăng giá, miễn không thấp hơn 110.750 giá vẫn sẽ tăng tới hộp hồng.

Đồ thị USDJPY 1D – 14.03.19

USDJPY 4H vẫn trong channel:

Đồ thị USDJPY 4H – 14.03.19

Kết luận: Tăng giá toàn cảnh, chưa có dấu hiệu phe bán vào cuộc.

FXSGroup

Đăng ký sàn NordFX theo link FXSGroup để bắt đầu Giao dịch Forex, và nhận hỗ trợ từ team:

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NORDFX

Mọi thắc mắc, trao đổi, thảo luận, liên hệ facebook của team FXSGroup, hoặc join nhóm telegram:

JOIN FXSGROUP TELEGRAM

Facebook Comments
You may also like
Nhận định NZDUSD ngày 05.03.19
Nhận định GBPUSD ngày 04.03.19

Leave Your Comment

Your Comment*

Your Name*
Your Website

error: Content is protected !!