Đăng ký giao dịch Forex sàn Nordfx

Tag Archives: USDCHF

Nhận định USDCHF ngày 13.03.19

13 Th3, 2019
USDCHF 1W đóng nến cao hơn thể hiện muốn phá kháng cự, cái nhìn tăng giá. USDCHF 1D mẫu HHLL sell vẫn hiệu lực miễn không vượt qua 1.01300. USDCHF 4H mẫu 2 đỉnh ...
chi tiết

Nhận định USDCHF ngày 06.03.19

06 Th3, 2019
Đồ thị USDCHF 1W đóng nến tuần là 1 pinbar cho cơ hội tăng giá, nến tuần đóng cao dần ở kháng cự, có vẻ phe mua đang muốn phá vỡ vùng này. USDCHF 1D giá chỉ...
chi tiết

Nhận định USDCHF ngày 27.02.19

27 Th2, 2019
USDCHF 1W bắt đầu đi vào sóng giảm như kỳ vọng tuần trước. USDCHF 1D sắp hit TP 1 của mẫu hình HHLL. USDCHF 4H khá giống một H&S ở đây, kích hoạt sẽ giảm...
chi tiết

Nhận định USDCHF ngày 20.02.19

20 Th2, 2019
USDCHF 1W kháng cự đã thể hiện sức mạnh, rút chân sau khi chạm, nến tuần này vẫn chưa thể hiện USDCHF đi vào sóng giảm. USDCHF 1D mẫu hình sell HHLL xác định ...
chi tiết

Nhận định USDCHF ngày vía thần tài 14.02.19

14 Th2, 2019
Đồ thị USDCHF 1W uptrend mạnh mẽ, kháng cự ở rất gần. USDCHF 1D mẫu HHLL sell, cơ hội cho phe bán ở đây và stoploss trên HH. USDCHF 4H giá đang ở vùng sell mẫu hì...
chi tiết

Nhận định USDCHF ngày 30/1

30 Th1, 2019
Đồ thị USDCHF 1W cho thấy giá trong suốt thời gian qua vẫn nằm trong một vùng trading range lớn. Hiện tại đồ thị đã cho đáy cao hơn, cơ hội break các kháng cự...
chi tiết
error: Content is protected !!