OKEx

Fibonacci Hồi Quy (Fibonacci Retracement) – Một cách vẽ mới để tìm chính xác đỉnh đáy thị trường

Anh em nghĩ sao nếu mình nói rằng cách vẽ Fibonacci Hồi Quy (Fibonacci Retracement) anh em được biết từ trước đến nay là HOÀN TOÀN SAI?

Nói hoàn toàn sai thực ra không đúng lắm, chỉ cần 1 thay đổi nhỏ trong cách vẽ Fibonacci thông thường thôi, anh em sẽ có được kết quả cực kỳ bất ngờ. Các đỉnh đáy được xác định chính xác hơn, rõ ràng hơn.

Bài này mình hướng dẫn anh em vẽ Fibonacci Hồi Quy theo cách mới để tìm chính xác các đỉnh đáy thị trường. 

Fibonacci Hồi Quy – Vấn đề với cách vẽ truyền thống

Trong chart EURUSD dưới, nếu muốn xác định điểm hồi quy của con sóng từ 1–> 2, anh em sẽ vẽ thế nào?

fibonacci-traderviet12.

Kéo Fibonacci hồi quy từ đỉnh 1 tới đáy 2 đúng không? Quá đơn giản! Kết quả chắc chắn là đỉnh swing high gần nhất sẽ phải nằm tại 1 vùng Fibonacci nào đó.

fibonacci-traderviet21.

Trật lất rồi anh em! Giá chưa chạm được vùng Fibonacci hồi quy 61.8% nhưng đã đảo chiều giảm. Nói giá đảo chiều tại Fibonacci 50% cũng trật luôn, vì ta thấy đã có sự phá vỡ rõ ràng vùng 50% rồi.

Vấn đề với cách vẽ truyền thống là nó BỎ QUA SỰ MỞ RỘNG (EXPANSION) VÀ CO HẸP (CONTRACTION) của thị trường. Thị trường luôn di chuyển theo chu kỳ mở rộng và co hẹp, chứ không phải theo đường thẳng (linear). Trong con sóng giảm từ 1-2, đã có sự mở rộng theo hướng giảm giá, cách vẽ truyền thống chỉ coi đoạn giá từ 1-2 là 1 sự di chuyển bình thường từ điểm 1 xuống điểm 2, nhưng thực tế là giá phải MỞ RỘNG GIẢM từ điểm 1 xuống điểm 2.

Vậy phải vẽ làm sao cho đúng?

Fibonacci Hồi Quy – Cách vẽ Fibonacci Hồi Quy chính xác

Rất đơn giản, anh em chỉ cần tính đến sự mở rộng trong con sóng từ 1-2 bằng cách KHỞI ĐẦU BẰNG CÂY NẾN MỞ RỘNG.

Cây nến mở rộng chính là cây nến khởi đầu cho đoạn giảm giá đó, chứ không phải là cây nến đỉnh của đoạn giá trước đó. Nến mở rộng phải thoả mãn các tiêu chí sau:

  • Khởi đầu con sóng giảm/tăng mở rộng của thị trường
  • Là nến có thân lớn (loại bỏ các nến pin bar, doji)
fibonacci-traderviet20.

Như vậy cây nến mở rộng trong con sóng giảm từ 1-2 phải là cây nến bên phải của nến có đỉnh 1. Như vậy để vẽ đúng, ta chỉ cần căng Fibonacci Hồi Quy từ đỉnh của cây nến tiếp theo, tức là căng Fibonacci từ đỉnh 1′ tới đáy 2.

Kết quả:

fibonacci-traderviet19.

Giá đảo chiều chính xác tại vùng Fibonacci hồi quy 61.8%. Ơ rê ka!

Fibonacci Hồi Quy – Nhiều ví dụ khác

Đây không phải là 1 sự ngẫu nhiên. Anh em cứ thử mà xem.

Căng Fibonacci hồi quy của con sóng giảm GBPUSD theo cách truyền thống từ đỉnh 1 tới đáy 2, ta có sự lệch nhẹ:

fibonacci-traderviet18.

Thay vào đó, ta căng từ đỉnh cây nến khởi đầu con sóng giảm, và là nến lớn, tức là từ đỉnh 1′ tới đáy 2. Một sự chính xác hoàn hảo:

fibonacci-traderviet17.

Tương tự, với AUDUSD, cách vẽ truyền thống cho sự lệch:

fibonacci-traderviet16.

Cách vẽ mới (căng từ đỉnh 1′ tới đáy 2), cho kết quả chính xác:

fibonacci-traderviet15.

BNBUSDT căng từ đáy 1 tới đỉnh 2:

fibonacci-traderviet14.

BCHUSD căng từ đáy 1 tới đỉnh 2:

fibonacci-traderviet13.
Facebook Comments
You may also like
Khái Quát Về VSA (Volume Spread Analysis) – Công Cụ Của Chuyên Gia
Những Tiêu Chí Quan Trọng Hàng Đầu Khi Lựa Chọn Sàn Forex

Leave Your Comment

Your Comment*

Your Name*
Your Website

error: Content is protected !!