Đăng ký giao dịch Forex FBS Broker

Các dạng đường MA ít gặp

Ở bài viết trước, FXS đã giới thiệu tới các bạn các dạng đường MA phổ biến. Ở bài viết này, FXS xin tiếp tục giới thiệu tới các bạn một số dạng đường MA tuy ít gặp nhưng cũng rất đắc lực.

1. Trung bình động Hull (HMA)

Có rất nhiều dạng trung bình động, dạng cơ bản nhất là SMA song cũng là dạng ít bám sát giá nhất. EMA và WMA được sinh ra để giải quyết vấn đề này bằng cách dữ liệu càng gần thì thêm trọng số càng lớn. Trung bình động Hull (HMA), được phát triển bởi Alan Hull, là một dạng trung bình động cực kỳ nhanh và mượt mà. Trên thực tế, HMA gần như loại trừ được tình trạng không bám sát giá, cũng như cải thiện rất tốt độ mượt mà.

1.1. Công thức tính

Alan Hull sử dụng ba đường WMA cho công thức của mình:

 1. Tính WMA thứ nhất với chu kỳ n
 2. Tính WMA thứ hai với chu kỳ n/2 (chỉ lấy phần nguyên của n/2)
 3. Nhân WMA thứ hai với 2, rồi trừ đi WMA thứ nhất
 4. Khai căn chu kỳ n rồi lấy giá trị nguyên
 5. Tính WMA với chu kỳ √n, sử dụng dữ liệu ở bước 3
HMA= WMA{[2*WMA(n/2) − WMA(n)], sqrt(n)}

1.2. Tín hiệu vào lệnh

Alan Hull khuyến nghị sử dụng đường MA của mình cho tín hiệu chỉ xu hướng, không phải để lấy điểm giao cắt.

 • Mua khi HMA dốc lên.
 • Bán khi HMA dốc xuống.

Hull sử dụng HMA 16 tuần để minh họa. FXS cho rằng 13 tuần (một phần tư của năm) sẽ hợp lý hơn và chống việc điều chỉnh đường cong tốt hơn.

Ví dụ về 1 đường HMA

Biểu đồ tuần dưới đây so sánh đường HMA 13 tuần với SMA 13 tuần.

Lưu ý rằng tín hiệu được lấy cuối mỗi tuần, không phải đầu tuần.

Ví dụ về 2 đường HMA

Chúng ta vẫn sử dụng biểu đồ tuần ở ví dụ trên, lần này là đường HMA 13 tuần và HMA 52 tuần.

Xu hướng được lấy từ đường HMA 52 tuần. Tín hiệu vào lệnh được lấy từ đường nhanh hơn – HMA 13 tuần – nhưng chỉ khi đường HMA 52 tuần đi cùng chiều với xu hướng.

 • Xanh lá = vào lệnh Mua
 • Da cam = vào lệnh Bán
 • Xám = Thoát lệnh

2. Trung bình động Di dời (DMA)

Trung bình động Di dời (Displaced Moving Average) khá hữu ích cho mục đích giao dịch theo xu hướng, giảm số lượng whipsaw (răng cưa) so với EMA hay SMA.

2.1. Công thức tính

Tính toán EMA hoặc SMA. Dời đường MA một lượng chu kỳ sang bên trái hoặc bên phải.

 • Việc di dời sang phải (cộng một lượng chu kỳ) sẽ làm chậm đường MA (như minh họa ở trên) — so that the displaced moving average is calculated several periods ahead of the corresponding bar/candle.
 • Việc di dời sang trái (trừ một lượng chu kỳ) ít được sử dụng hơn, và sẽ làm nhanh đường MA — nên DMA chỉ tính toán một vài kỳ sau nến tương ứng.

2.2. Tín hiệu vào lệnh

Đường DMA phát tín hiệu khi giao cắt với giá:

 • Vào lệnh mua khi giá cắt lên trên đường DMA.
 • Vào lệnh bán khi giá cắt xuống dưới đường DMA.

Ví dụ

Biểu đồ tuần dưới đây được vẽ với đường SMA 20 tuần, theo cú uptrend từ 2010 đến 2012. Xu hướng kết thúc ngay dưới mức giá $68 vào tháng Bảy năm 2012, nhưng có tới 7 răng cưa (điểm thoát và điểm vào lại) trong suốt giai đoạn này.

Việc di dời đường MA cho phép chúng ta giảm thiểu số lượng răng cưa. Ba đường DMA được thể hiện:

 • 15-tuần, dời 5 tuần
 • 13-tuần, dời 7 tuần
 • 10-tuần, dời 10 tuần

Tổng chu kỳ của đường MA và DMA trong mỗi trường hợp đều là 20 tuần, vốn được sử dụng ở đường Trung bình động nguyên bản.

Đường EMA được cho là mang lại kết quả tốt hơn (so với SMA) cho những mục đích theo xu hướng dài hạn.

Góc vui: Dải trên và Dải dưới trong Bollinger Bands chính là một dạng DMA theo phương dọc.

Theo IncredibleCharts

Facebook Comments
You may also like
Các đặc điểm chính của thị trường Forex
Hãy giao dịch như một tay thợ săn
1 Comment

Leave Your Comment

Your Comment*

Your Name*
Your Website

error: Content is protected !!