OKEx

Bất Động Sản

Bất Động Sản là ngành siêu Rủi Ro và cách phòng tránh

14 Th3, 2021
Ngành Bất Động Sản ở Việt Nam hay ở Quốc Tế đều có một điểm chung đó là dựa trên lòng tham của con người. Mà ở đâu có lòng tham thì ở đó có lợi nh...
chi tiết

Có hay không bong bóng Bất động sản năm 2021?

08 Th3, 2021
Đến thời điểm này bất động sản Việt Nam đã tăng giá ít nhất từ 5% đến 10% bất chấp dịch bệnh Covid 19 tác động tiêu cực lên nền kinh tế. Tín dụng n...
chi tiết

GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN NĂM 2021 CÓ THỂ TĂNG TRÊN 10%

08 Th3, 2021
Đại dịch Covid đã ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu trong đó có Việt Nam khiến cho sự phát triển và lực cầu của năm 2020 nhìn chung đã suy giảm m...
chi tiết
error: Content is protected !!