[TNDT_PRICEACTION] EA Giao dịch Engulfing Đơn giản 10% Tháng

0
EA này được TNĐT code theo hệ thống giao dịch engulfing của một nữ tác giả nước ngoài đăng trên ForexFactory, được thành viên Nhật Hoài chia sẻ trên diễn đàn TraderViet. Dưới đây là một số thông tin về hệ thống này: Hệ thống Engulfing hoạt động tốt với...