OKEx

Giá Nông Sản Chịu Áp Lực Trước Báo Cáo Triển vọng Cây Trồng

Trong báo cáo Thanh tra xuất khẩu hàng tuần được phát hành từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) tính đến tuần kết thúc ngày 24/03/2022 ghi nhận giao hàng cả ba mặt hàng nông sản đều tăng so với tuần trước, đặc biệt là đối với đậu tương và ngô. Luỹ kế khối lượng giao hàng từ đầu niên vụ của cả ba nhóm nông sản vẫn thấp hơn nhiều so với cùng kỳ vụ trước, tuy nhiên chênh lệch luỹ kế giữa hai niên vj đã có phần sụt giảm trong thời gian gần đây.

upload_2022-3-29_18-26-42.

Giao Hàng Ngô Mỹ Tăng Mạnh 7% Trong Tuần

Dữ liệu xuất khẩu ngô Mỹ niên vụ 2021/22 đạt 1.6 triệu tấn, tăng mạnh 7% so với con sốghi nhận tuần trước. Các số liệu chính thức nằm trong mức cao nhất của khoảng dự báo từ thị trường, là 1,000 – 1,665 nghìn tấn. Tính lũy kế hàng lên tàu từ đầu vụ đạt hơn 29 triệu tấn, tương đương thấp hơn mức luỹ kế trong cùng kỳ năm trước 14%. Mức chênh lệch này vẫn giữ khá ổn định so với các tuần trước. Trung Quốc và Nhập Bản vẫn duy trì phong độ dẫn đầu đối với khối lượng ngô Mỹ giao hàng trong tuần qua. Trong khi khối lượng hàng lên tàu đến Trung Quốc giảm hơn 4% so với tuần trước đó, con số của Nhật Bản tăng nhẹ 1.2%. Đồng thời khối lượng giao hàng đến các quốc gia như Mexico và Colombia cũng ghi nhận mức tăng mạnh lần lượt là 45% và 33%.

upload_2022-3-29_18-42-16.

Giao Hàng Đậu Tương Sang Trung Quốc Tăng Mạnh So Với Cùng Kỳ Năm Trước

Dữ liệu xuất khẩuđậu tương Mỹ niên vụ 2021/22 trong tuần kết thúc ngày 24/03 đạt gần 629 nghìn tấn, tăng 13.7% so với tuần trước đó. Số liệu giao hàng chính thức nằm trong khoảng trung bình của ước tính từ thị trường là 500 – 800 nghìn tấn, và cao hơn mức cùng kỳ vụ trước đến 39.77%. Tuy vậy, khối lượng giao hàng sang Trung Quốc và Mexico giảm mạnh so với tuần trước đó, lần lượt giảm ở mức 25.7% và 51.77%. Thay vào đó, Trung Quốc – quốc gia mua hàng đậu tương lướn nhất của Mỹ – có xu hướng mau nhiều đậu tương hơn từ Brazil và Ấn Độ. Thông thường mọi năm, Trung Quốc cũng gia tăng khối lượng mua hàng đậu tương từ Brazil đáng kể vào giai đoạn này do Brazil vừa hoàn thành vụ thu hoạch. Với các yếu tố gaimr sản lượng tại các quốc gia Nam Mỹ đã được ghi nhận hầu hết vào giá, đậu tương dường như chỉ còn lại các yếu tố cơ bản tiêu cực, bao gồm dự báo tăng diện tích gieo trồng niên vụ 2022/23 tại Mỹ và thời tiết cải thiện hơn tại Argentina.

upload_2022-3-29_18-42-47.

Giao Hàng Lúa Mì Mỹ Thấp Ngoài Dự Đoán Thị Trường

Hàng lên tàu lúa mì Mỹ ghi nhận trong tuần kết thúc ngày 24/03 ở mức hơn 341 nghìn tấn, tăng nhẹ hơn 2% so với tuần trước đó. Các số liệu công bố chính thức rơi vào vùng thấp của khoảng dự báo từ thị trường là từ 300 – 500 nghìn tấn. Luỹ kế hàng lên tàu từ đầu niên vụ ghi nhận đạt 16.89 triệu tấn, vẫn thấp hơn 17% so với cùng kỳ niên vụ 2020/21. Xu hướng giao hàng lần đầu tăng nhẹ sau Xu hướng giảm xuyên suốt 5 tuần và có phần đi ngược lại so với cùng kỳ năm trước. Mức giao hàng tăng so với tuần trước và cùng kỳ niên vụ trước là nhờ mức tăng mạnh đến Mexico, với khối lượng gaio hàng ghi nhận tăng đến 83.33% so với tuần trước đó. Tuy nhiên, với dự báo tăng diện tích gieo trồng tại Mỹ niên vụ 2022/23 trong báo cáo Triển vọng Cây trồng cho số liệu diện tích cao hơn so với niên vụ trước, giá lúa mì ước tính sẽ chịu áp lựuc trong ngắn hạn.

upload_2022-3-29_18-43-12.
Facebook Comments
You may also like
5 Đặc điểm tính cách mà chỉ có trader giỏi mới thực sự sở hữu!
“Nhà giao dịch thầm lặng” – Cuốn sách trading ý nghĩa và 8 bài học ĐÁNG SUY NGẪM cho anh em trader

Leave Your Comment

Your Comment*

Your Name*
Your Website

error: Content is protected !!