Giao dịch với nhiều đường MA để lọc nhiễu – Phần 1/2

1. Một đường MA

Các đường MA dễ tạo ra răng cưa, khi giá cắt tới cắt lui đường MA trong thị trường sideways. Qua nhiều năm, người ta đã phát triển một số công cụ lọc nhiễu để loại trừ các tín hiệu giả.

1.1. Tín hiệu vào lệnh

Hệ thống MA đơn giản nhất tạo ra tín hiệu khi giá cắt đường MA:

 • Vào lệnh mua khi giá cắt lên trên đường MA.
 • Vào lệnh bán khi giá cắt xuống dưới đường MA.

1.2. Lọc nhiễu

Các công cụ lọc nhiễu được thêm vào để đo đạc một cách khách quan khi giá giao cắt đường MA. Các công cụ phổ biến nhất đó là:

 • Giá đóng cửa – một, hai hoặc ba ngày liên tục phải đồng loạt đóng cửa trên/dưới đường MA.
 • Toàn bộ cây nến phải cắt đường MA.
 • Hai hoặc ba nến (liên tiếp) phải cách rời đường MA.
 • Đường MA phải dốc theo hướng của lệnh giao dịch.
 • Giá điển hình, giá trung bình hay giá đóng cửa có trọng số có thể được sử dụng thay thế cho giá đóng cửa.

1.3. Hướng dốc của đường MA

Trade chỉ vào lệnh nếu đường MA dốc theo hướng của lệnh giao dịch. Cách này sẽ không hiệu quả với các đường EMA vì EMA luôn dốc lên khi giá đóng cửa ở trên đường Trung bình động và ngược lại.

 • Vào lệnh mua nếu giá cắt từ bên dưới đường MA đang dốc lên.
 • Vào lệnh bán nếu giá cắt từ bên trên đường MA đang dốc xuống.
 • Thoát lệnh khi giá cắt lại đường MA.

Hướng dốc của đường MA có thể được sử dụng kết hợp với các bộ lọc khác, như giá đóng cửa chẳng hạn.

1.4. Ví dụ

Biểu đồ dưới được vẽ với đường EMA 63 ngày. Một đường MA được sử dụng với hai bộ lọc nhiễu:

 • Hướng dốc của đường MA
 • Đường MA phải được giao cắt bởi giá đóng cửa của hai ngày liên tiếp.
 1. Vào lệnh bán – hai giá đóng cửa ở dưới đường MA dốc xuống.
 2. Vào lệnh mua – đường MA đang dốc lên và giá đóng cửa phía trên đường MA hai ngày liên tiếp. Điểm trũng ở dưới đường MA (vào đầu tháng 1) đã được lọc.
 3. Lệnh mua được chốt vì có hai giá đóng cửa dưới đường MA. Không vào lệnh bán vì đường MA đang dốc lên.
 4. Vào lệnh mua – hai giá đóng cửa ở trên đường MA đang dốc lên.
 5. Vào lệnh bán vì có hai giá đóng cửa ở dưới đường MA đang dốc xuống.
 6. Vào lệnh mua – hai giá đóng cửa ở trên đường MA đang dốc lên.
 7. Vào lệnh bán – hai giá đóng cửa ở dưới đường MA đang dốc xuống.
 8. Vào lệnh mua – đường MA dốc lên trở lại và có hai giá đóng cửa ở trên nó.

Note how profitable the long trade [2] is during the strong upward trend, compared to when price whipsaws around the relatively flat moving average, frequently switching you in and out of trades. Trend indicators are normally unprofitable, and should be avoided, during ranging markets.

2. Hai đường MA

Có một hướng tiếp cận khác để sử dụng các bộ lọc, đó là sử dụng một đường MA nhanh đại diện cho đường giá. Đường MA nhanh thông dụng là đường 5 ngày, còn đường chậm được chọn tùy theo độ dài chu trình giao dịch.

The system still has the same weakness as the single moving average system: unprofitable trades are signaled during ranging markets.

2.1. Tín hiệu vào lệnh

Tín hiệu được phát ra khi hai đường MA cắt nhau:

 • Vào lệnh mua khi đường MA nhanh cắt đường MA chậm từ dưới lên.
 • Vào lệnh bán khi đường MA nhanh cắt đường MA chậm từ trên xuống.

Bạn luôn có thể xác định đường MA nhanh bởi các đỉnh cao hơn và vùng trũng của nó. Hãy cùng xem biểu đồ bên dưới.

2.2. Ví dụ

Đồ thị được vẽ với đường EMA 5 ngày (màu đỏ) và EMA 63 ngày (màu hồng).

 1. Vào lệnh bán khi đường MA nhanh cắt xuống dưới đường MA chậm.
 2. Vào lệnh mua khi đường MA nhanh cắt lên trên đường MA chậm.
 3. Không vào lệnh vì hai đường MA không giao cắt.
 4. Vào lệnh bán.
 5. Vào lệnh mua.
 6. Vào lệnh bán.
 7. Vào lệnh mua.

Hệ thống này giảm được số lượng răng cưa, nhưng vẫn đưa ra tín hiệu gây thua lỗ trong thị trường giằng co. Đặt trailing stop có thể giúp bạn loại trừ các giao dịch không có lợi.

Theo IncredibleCharts

Facebook Comments
You may also like
Tìm hiểu về DXY, chỉ số sức mạnh đồng USD
Phương pháp giao dịch theo Phân kỳ

Leave Your Comment

Your Comment*

Your Name*
Your Website

error: Content is protected !!