Đăng ký giao dịch Forex FBS Broker

Giao dịch với nhiều đường MA để lọc nhiễu – Phần 2/2

3. Ba đường MA

Hệ thống 3 đường MA cố gắng xác định thị trường giằng co, vốn bị tránh giao dịch vì khó kiếm lợi nhuận khi sử dụng các chỉ báo xu hướng.

3.1. Tín hiệu vào lệnh

Hệ thống bao gồm 3 đường MA: nhanh, vừa và chậm. Điểm vào lệnh được xác định bởi đường vừa giao cắt với đường chậm, và điểm thoát lệnh được xác định bởi đường nhanh giao cắt với đường vừa.

Vào lệnh mua khi:

 • đường vừa cắt đường chậm từ dưới lên
 • đường nhanh ở trên đường vừa

Chốt lệnh mua khi đường nhanh cắt đường vừa từ trên xuống.

Vào lệnh bán khi:

 • đường vừa cắt đường chậm từ trên xuống
 • đường nhanh ở dưới đường vừa

Chốt lệnh bán khi đường nhanh cắt đường vừa từ dưới lên.

3.2. Ví dụ

Biểu đồ dưới đây thể hiện đường nhanh EMA 5 ngày (màu hồng), đường vừa EMA 21 ngày (màu vàng) và đường chậm EMA 63 ngày (màu xanh).

 1. Chốt lệnh mua trước đó do đường nhanh đã cắt xuống dưới đường vừa.
 2. Vào lệnh mua – đường vừa cắt lên trên đường chậm (và đường nhanh ở trên đường vừa)
 3. Chốt lệnh mua – đường nhanh cắt xuống dưới đường vừa.
 4. Thị trường răng cưa do đường nhanh cắt lên trên xong lại xuống dưới đường vừa.
 5. Một răng cưa khác.
 6. Vào lệnh mua – đường nhanh cắt lên trên đường vừa (và đường vừa ở trên đường chậm).

Răng cưa không được loại bỏ hoàn toàn. Việc sử dụng trailing stop căn thời điểm vào và chốt lệnh có thể giúp bạn giảm thiểu các giao dịch không có lợi.

4. Nhiều đường MA

Chỉ báo Đa đường MA được phát minh bởi Daryl Guppy và bao gồm hai nhóm: 6 đường EMA ngắn hạn và 6 đường EMA dài hạn. Các đường ngắn hạn là 3, 5, 7, 10, 12 và 15 ngày, còn các đường dài hạn là 30, 35, 40, 45, 50 và 60 ngày, nhưng chúng có thể thay đổi tùy theo khung thời gian giao dịch. Nhóm ngắn hạn đại diện cho góc nhìn của trader về thị trường, còn nhóm dài hạn đại diện cho các nhà đầu tư.

4.1. Tín hiệu vào lệnh

Hội tụ và phân kỳ:

 • Khi các đường MA trong một nhóm song song và gần nhau, phần lớn nhóm đang đồng thuận.
 • Khi các đường MA trải rộng ra, điều này báo hiệu sự phân kỳ trong nhóm.
 • Khi các đường MA hội tụ, điều này báo hiệu sự thay đổi trong nhóm.

Độ mạnh xu hướng:

 • Các đường MA dài hạn song song báo hiệu sự hỗ trợ dài hạn của giới đầu tư và một xu hướng mạnh.
 • Các đường MA ngắn hạn có xu hướng dao động quanh nhóm MA dài hạn.

Độ yếu xu hướng:

 • Cả hai nhóm MA hội tụ và dao động nhiều hơn bình thường.

Bắt đầu xu hướng:

 • Một sự thay đổi về hướng đi của giá đi kèm với sự nở rộng của các đường MA trong cả hai nhóm.

Đảo chiều ngắn hạn:

 • Nhóm ngắn hạn phân kỳ sau khi giao cắt trước khi hội tụ trở lại.

Các điểm giao cắt không quan trọng bằng khoảng cách giữa các đường MA trong mỗi nhóm.

4.2. Ví dụ

Biểu đồ dưới đây thể hiện hệ thống nhiều đường MA.

 1. Nhóm MA dài hạn dốc xuống và cách xa nhau [D] báo hiệu xu hướng giảm mạnh.
 2. Nhóm MA dài hạn hội tụ [C] báo hiệu sự không chắc chắn.
 3. Vào lệnh mua [L] khi nhóm MA dài hạn giao cắt nhau, với đường chậm nhất ở dưới cùng.
 4. Những cú hồi [R] không làm ảnh hưởng khoảng cách giữa các đường MA dài hạn sẽ mở ra cơ hội gia tăng lệnh mua.
 5. Nhóm MA dài hạn dốc lên và cách xa nhau [U] báo hiệu xu hướng tăng mạnh.

Theo IncredibleCharts

Đăng ký sàn ICMarkets theo link hướng dẫn của FXSGroup để bắt đầu Giao dịch Forex, và nhận hỗ trợ từ team:

HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN ICMARKETS

Mọi thắc mắc, trao đổi, thảo luận hoặc hỗ trợ, vui lòng liên hệ facebook FXSGroup, hoặc join nhóm telegram:

JOIN FXSGROUP TELEGRAM

Facebook Comments
You may also like
Tương quan giữa hàng hóa và cặp tiền hàng hóa CAD, AUD, NZD
ATR và RSI – cặp đôi hoàn hảo

Leave Your Comment

Your Comment*

Your Name*
Your Website

error: Content is protected !!