OKEx

Malaysia chính thức áp dụng quy định mới cho tiền kỹ thuật số

Tuần trước, chính sách Chống Rửa tiềnTài trợ Khủng bố (AML/CFT) của Malaysia  liên quan đến tiền điện tử đã chính thức có hiệu lực. Những quy định mới bắt buộc các sàn giao dịch tiền số của Malaysia phải tuân thủ chặt chẽ KYC, bao gồm cả việc thu thập thông tin danh tính.

Quy định AML/CFT mới về Cryptocurrency tại Malaysia có mục đích nhằm “tăng tính minh bạch”.

Mục tiêu chính của ngân hàng Negara Malaysia khi ban hành chính sách là “áp dụng các biện pháp hiệu quả trong việc chống rửa tiền và tài trợ khủng bổ thông qua sử dụng tiền số, tăng cường tính minh bạch của các hoạt động tiền số ở Malaysia.”

Các nguyên tắc chính sách mới đảm bảo “Đẩy mạnh tính minh bạch trong việc sử dụng tiền điện tử để bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính và tăng cường các biện pháp chống lại các hành vi sai trái.”

Chính sách này bắt đầu có hiệu lực vào ngày 27 tháng 2, ngân hàng Negara Malaysia nói rằng “đã nhận được thông tin phản hồi trong suốt giai đoạn tham vấn công khai về dự thảo chưng cầu dân ý ban hành ngày 14 tháng 12 năm 2017.” Những thông tin này “chủ yếu tập trung vào nghĩa vụ bắt buộc của những người trao đổi tiền số, bao gồm cả doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian liên quan đến cryptocurency.”

Các sàn giao dịch tiền số Malaysia thực hiện yêu cầu về KYC

Các quy định mới yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử Malaysia cần phải thu thập đầy đủ họ tên, địa chỉ, ngày sinh, số căn cước của tất cả khách hàng. Tài liệu chính sách cũng nêu rằng “bất kỳ người nào cung cấp dịch vụ trao đổi tiền số sang tiền mặt hoặc ngược lại, hoặc giữa tiền số với nhau đều có nghĩa vụ tuân thủ luật Chống Rửa tiền, Chống Tài trợ Khủng bố và Lợi nhuận thu được bằng Hoạt động Bất Hợp pháp năm 2001”.

Ngân hàng Negara Malaysia tái khẳng định rằng tiền ảo không được công nhận chính thức ở Malaysia. Đồng nghĩa với việc “các doanh nghiệp tiền số không được bảo vệ bởi các tiêu chuẩn thị trường áp dụng cho các cơ quan tài chính” của Ngân hàng Negara Malaysia.

Theo Bitcoin.com

Facebook Comments
You may also like
Vương quốc Anh nên từ bỏ Brexit
Bức tường biên giới của Trump sẽ phản tác dụng với chính ông

Leave Your Comment

Your Comment*

Your Name*
Your Website

error: Content is protected !!