OKEx

Nhận định AUDUSD tuần 2 – 06.05.19

AUDUSD 1W

Đồ thị AUDUSD 1W – 06.05.19

KHOAN ĐÃ! Bạn đã có tài khoản giao dịch chưa? Đăng ký sàn ICMarkets theo link hướng dẫn của FXSGroup để bắt đầu Giao dịch Forex, và nhận hỗ trợ từ team ngay nhé:

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ICMARKETS

AUDUSD 1D

  • Trung hạn hỗ trợ không rõ ràng nhỏ đang giữ giá trị lúc này, đóng nên trên hỗ trợ là một tín hiệu tốt. Tuy nhiên nó vẫn là 1 downtrend rõ ràng
    => Trung hạn downtrend
Đồ thị AUDUSD 1D – 06.05.19

AUDUSD 4H

  • Ngắn hạn ta có mẫu hình 2 đáy tiềm năng
  • Khi đóng nến trên neckline sẽ cho cơ hội đạt TP như hình
    => Trung hạn và dài hạn là giảm, ngắn hạn dù có tăng thì cũng là kèo rủi ro, khuyến nghị tìm sell
Đồ thị AUDUSD 4H – 06.05.19

FXS chúc các bạn giao dịch thành công!

FXSGroup

Facebook Comments
You may also like
Nhận định AUDUSD ngày 18.02.19
Nhận định EURUSD ngày Valentine 14.02.19

Leave Your Comment

Your Comment*

Your Name*
Your Website

error: Content is protected !!