OKEx

Nhận định EURGBP ngày 15.02.19

EURGBP 1W mô hình sắp hoàn thành, chuẩn bị đà rơi.

Đồ thị EURGBP 1W – 15.02.19

EURGBP 1D có 2 kháng cự đáng quan tâm, lực tăng giá vẫn còn, mục tiêu là kháng cự thứ 2 vùng sell của mẫu hình HHLL.

Đồ thị EURGBP 1D – 15.02.19

EURGBP 4h mục tiêu harmonic AB = CD trùng khớp với mẫu HHLL.

Đồ thị EURGBP 4H – 15.02.19

Kết luận: Ngắn hạn tăng giá, trung và dài hạn giảm giá.

FXSGroup

Facebook Comments
You may also like
Nhận định GBPUSD tuần 3 – 13.05.19
Nhận định AUDUSD tuần 3 – 15.05.19

Leave Your Comment

Your Comment*

Your Name*
Your Website

error: Content is protected !!