OKEx

Nhận định EURGBP tuần 3 – 15.04.19

EURGBP 1W

  • Sóng tăng ở 1W ở kháng cự chưa được kiểm tra. Khả năng sẽ giảm từ đây.
Đồ thị EURGBP 1W – 15.04.19

EURGBP 1D

  • Cấu trúc khá yếu và dạng tích lũy, phải có một bứt phá tại đây mới thể hiện là uptrend.
Đồ thị EURGBP 1D – 15.04.19

EURGBP 4H

  • Tăng giá để chạm kháng cự vào đầu tuần sau đó sẽ giảm về kiểm tra demand zone.
Đồ thị EURGBP 4H – 15.04.19

Kết luận: Tăng giá nhẹ ngắn hạn, giảm giá trung hạn.

FXSGroup

Đăng ký sàn ICMarkets theo link hướng dẫn của FXSGroup để bắt đầu Giao dịch Forex, và nhận hỗ trợ từ team:

HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN ICMARKETS

Mọi thắc mắc, trao đổi, thảo luận hoặc hỗ trợ, vui lòng liên hệ facebook FXSGroup, hoặc join nhóm telegram:

JOIN FXSGROUP TELEGRAM

Facebook Comments
You may also like
Nhận định USDJPY tuần 3 – 15.04.19
Nhận định GBPUSD ngày 18.02.19

Leave Your Comment

Your Comment*

Your Name*
Your Website

error: Content is protected !!