OKEx

Nhận định EURGBP tuần 4 – 22.04.19

EURGBP 1W

  • Giá vẫn quanh quẫn kháng cự, chưa thể break được.
Đồ thị EURGBP 1W – 22.04.19

EURGBP 1D

  • Không thể đóng nến trong vùng kháng cự, nến từ chối, kỳ vọng giảm tại đây.
Đồ thị EURGBP 1D – 22.04.19

EURGBP 4H

  • Flipline vùng rất tốt để giá hạ cánh.
Đồ thị EURGBP 4H – 22.04.19

Kết luận: Giảm giá ngắn hạn. Trung hạn lẫn dài hạn chưa có dấu hiệu tăng giá mạnh mẽ.

FXSGroup

Đăng ký sàn ICMarkets theo link hướng dẫn của FXSGroup để bắt đầu Giao dịch Forex, và nhận hỗ trợ từ team:

HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN ICMARKETS

Mọi thắc mắc, trao đổi, thảo luận hoặc hỗ trợ, vui lòng liên hệ facebook FXSGroup, hoặc join nhóm telegram:

JOIN FXSGROUP TELEGRAM

Facebook Comments
You may also like
Nhận định AUDUSD ngày 19.03.19
Nhận định AUDUSD tuần 1 – 29.04.19
3 Comments

Leave Your Comment

Your Comment*

Your Name*
Your Website

error: Content is protected !!