OKEx

Nhận định EURUSD tuần 3 – 15.04.19

EURUSD 1W

  • Tiệm cận channel hỗ trợ, giá bật lên từ supply zone. Khả năng tăng giá từ đây với biên độ đang bị giảm dần, dấu hiệu của một bước giá lớn sắp xảy ra. 1.14760 là mức xác nhận nếu giá lên đây phe bán của mẫu pinbar trước đó sẽ bị loại, hoặc đóng được 50% pinbar tầm 1.13927 cũng sẽ tạo ra vùng tâm lý cho phe bán.
Đồ thị EURUSD 1W – 15.04.2019

KHOAN ĐÃ! Bạn đã có tài khoản giao dịch chưa? Đăng ký sàn ICMarkets theo link hướng dẫn của FXSGroup để bắt đầu Giao dịch Forex, và nhận hỗ trợ từ team ngay nhé:

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ICMARKETS

EURUSD 1D

  • Mẫu HHLL sell ở trên hiện tại giá đang ở mức supply ngắn hạn. Sẽ có điều chỉnh giá ở đây trước khi lên tới HHLL.
Đồ thị EURUSD 1D – 15.04.2019

EURUSD 4H

  • Khả năng giảm ngắn hạn trước khi có bước di chuyển lớn tiếp theo.
Đồ thị EURUSD 4H – 15.04.2019

Kết luận: Tiềm năng tăng giá dài hạn, trung và ngắn hạn cho thấy dấu hiệu phục hồi.

FXSGroup

Facebook Comments
You may also like
Nhận định EURUSD tuần 5 – 29.05.19
Nhận định EURUSD tuần 3 – 14.05.19

Leave Your Comment

Your Comment*

Your Name*
Your Website

error: Content is protected !!