OKEx

Nhận định EURUSD tuần 5 – 29.05.19

EURUSD 1W xét theo trendline

 • Giá ở dưới 2 trend giảm, phá vỡ trend giảm gần đạt 1.15600 là sẽ tạo thành trend tăng mới cho EU
  => Dài hạn là trend giảm
Đồ thị EURUSD 1W – trendline – 29.05.19

EURUSD 1W xét theo mẫu nến

 • Vẫn chỉ là mẫu giằng co chưa có tín hiệu theo hướng nào hiện tại
Đồ thị EURUSD 1W – candle – 29.05.19

KHOAN ĐÃ! Bạn đã có tài khoản giao dịch chưa? Đăng ký sàn ICMarkets theo link hướng dẫn của FXSGroup để bắt đầu Giao dịch Forex, và nhận hỗ trợ từ team ngay nhé:

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ICMARKETS

EURUSD 1D xét theo trendline

 • Tương tự dài hạn, trung hạn cũng trong trendline giảm kép
  => Trung hạn là trend giảm
Đồ thị EURUSD 1D – trendline – 29.05.19

EURUSD 1D xét theo mẫu nến

 • Ta có mẫu nến outsidebar hình thành 1 HHLL nhỏ, hộp hồng là vùng entry cho phe mua
Đồ thị EURUSD 1D – candle – 29.05.19

EURUSD 4H xét theo trendline

 • Trong trend giảm
  => Ngắn hạn là trend giảm
Đồ thị EURUSD 4H – trendline – 29.05.19

EURUSD 4H xét theo mẫu nến

 • Mẫu giằng co hiện tại, dự đoán sẽ phá vỡ giằng co giảm. Sau đó cho nến tín hiệu mua lên theo setup của 1D
Đồ thị EURUSD 4H – candle – 29.05.19

FXS chúc các bạn giao dịch thành công!

FXSGroup

Facebook Comments
You may also like
Nhận định USDCAD tuần 4 – 20.05.19
Nhận định EURUSD tuần 2 – 06.05.19

Leave Your Comment

Your Comment*

Your Name*
Your Website

error: Content is protected !!