OKEx

Nhận định NZDUSD tuần 4 – 22.04.19

NZDUSD 1W

  • Channel giảm, hỗ trợ đã bị xuyên thủng, khả năng giá về demand xanh.
Đồ thị NZDUSD 1W – 22.04.19

NZDUSD 1D

  • Hỗ trợ tạm thời khá gần, một vùng tốt để NZDUSD phục hồi nhỏ.
Đồ thị NZDUSD 1D – 22.04.19

NZDUSD 4H

  • Kiên nhẫn để có một entry tốt ở vùng chuyển giao hỗ trợ-kháng cự.
Đồ thị NZDUSD 4H – 22.04.19

Kết luận: Giảm giá ngắn hạn, trung hạn và cả dài hạn.

FXSGroup

Đăng ký sàn ICMarkets theo link hướng dẫn của FXSGroup để bắt đầu Giao dịch Forex, và nhận hỗ trợ từ team:

HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN ICMARKETS

Mọi thắc mắc, trao đổi, thảo luận hoặc hỗ trợ, vui lòng liên hệ facebook FXSGroup, hoặc join nhóm telegram:

JOIN FXSGROUP TELEGRAM

Facebook Comments
You may also like
Nhận định GBPUSD tuần 3 – 15.04.19
Nhận định EURUSD tuần 4 – 21.05.19
6 Comments

Leave Your Comment

Your Comment*

Your Name*
Your Website

error: Content is protected !!