Đăng ký giao dịch Forex FBS Broker

Nhận định USDCAD tuần 3 – 13.05.19

USDCAD 1W

  • Giá đang phản ứng với Supply H-HH
  • Kỳ vọng giảm tại đây
Đồ thị USDCAD 1W – 13.05.19

USDCAD 1D

  • Cấu trúc nến khá yếu
  • Kết thúc 1D là nến giảm mạnh
  • Dự đoán xu hướng tiếp theo là giảm về các vùng Demand
Đồ thị USDCAD 1D – 13.05.19

USDCAD 4H

  • Tương tự 1D dự đoán giảm giá ngắn hạn
Đồ thị USDCAD 4H – 13.05.19

Kết luận: Ngắn hạn downtrend, trung hạn uptrend, dài hạn vẫn uptrend.

FXSGroup

Đăng ký sàn ICMarkets theo link hướng dẫn của FXSGroup để bắt đầu Giao dịch Forex, và nhận hỗ trợ từ team:

HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN ICMARKETS

Mọi thắc mắc, trao đổi, thảo luận hoặc hỗ trợ, vui lòng liên hệ facebook FXSGroup, hoặc join nhóm telegram:

JOIN FXSGROUP TELEGRAM

Facebook Comments
You may also like
Nhận định GBPUSD ngày 12.02.19
Nhận định USDCHF tuần 3 – 15.04.19

Leave Your Comment

Your Comment*

Your Name*
Your Website

error: Content is protected !!