OKEx

Nhận định NZDUSD ngày 29/1

Click vào hình để xem ảnh khổ lớn - Chart NZDUSD 1W - 29/1
NZDUSD 1W – 29.01.19

Đồ thị NZDUSD khung 1W vẫn thuộc downtrend mạnh. Ngắn hạn có thể là tăng giá test lại kháng cự.

Click vào hình để xem ảnh khổ lớn - Chart NZDUSD 1D - 29/1

NZDUSD 1D – 29.01.19

Đồ thị NZDUSD 1D cụm 3 nến này khá quan trọng cho hôm nay, đóng thân nến trên 50% cây nến từ chối hôm qua sẽ là tín hiệu BUY mạnh mẽ. Còn đóng dưới cây nến từ chối sẽ cho tín hiệu SELL.

Click vào hình để xem ảnh khổ lớn - Chart NZDUSD 4H - 29/1
NZDUSD 4H – 29.01.19

Đồ thị NZDUSD 4H giá tiệm cận Supply zone, khá nhiều kháng cự phía trước. FXS nhận định sẽ là Ngắn hạn – mua, Trung hạn – bán, Dài hạn – bán.

FXSGroup

Đăng ký sàn ICMarkets theo link hướng dẫn của FXSGroup để bắt đầu Giao dịch Forex, và nhận hỗ trợ từ team:

HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN ICMARKETS

Mọi thắc mắc, trao đổi, thảo luận hoặc hỗ trợ, vui lòng liên hệ facebook FXSGroup, hoặc join nhóm telegram:

JOIN FXSGROUP TELEGRAM

Facebook Comments
You may also like
Nhận định GBPUSD ngày 26.03.19
Nhận định USDCAD tuần 5 – 28.05.19

Leave Your Comment

Your Comment*

Your Name*
Your Website

error: Content is protected !!