Vàng và bạc: sự khác biệt nhà đầu tư nên quan tâm – p2

Khác biệt thứ 3: Bạc cần nhiều không gian lưu trữ Để đổi lại được ưu điểm về giá thành như chúng ta đã thấy trong phần 1 về sự khác biệt giữa vàng và bạc, đó là bạc cần rất nhiều không gian để lưu giữ hơn so với vàng. Ở mức giá tại … Đọc tiếp Vàng và bạc: sự khác biệt nhà đầu tư nên quan tâm – p2