OKEx

Tag Archives: bitcoin cash

Lần đầu tiên trong lịch sử giá ETH vượt BCH

18 Th12, 2018
Giá Ethereum hôm nay đã phục hồi trên mức kháng cự 86$ (ETH/USD). Đây là lần đầu tiên (hoặc là sau hard fork), giá Ether đã vượt qua Bitcoin Cash. Với thị trư...
chi tiết

Coinbase niêm yết BCH, giá BTC giảm 3000 USD

20 Th12, 2017
Sau khi chủ tịch Coinbase, Asiff Hirji úp mở về việc sẽ niêm yết thêm những đồng tiền tiềm năng, sàn này đã chính thức công bố hỗ trợ Bitcoin Cash (BCH), tin t...
chi tiết
error: Content is protected !!