OKEx

Tag Archives: chỉ báo khối lượng

Phương pháp giao dịch theo chỉ báo On-Balance Volume

20 Th6, 2019
Trên thị trường, dữ liệu nào quan trọng thứ hai sau giá? Một trong những nguyên lý chủ đạo của Lý thuyết Dow đó là volume xác nhận xu hướng. Volume tăng khi t...
chi tiết

On Balance Volume (OBV) là gì?

20 Th6, 2019
1. Khái niệm OBV OBV, viết tắt của On Balance Volume (Khối lượng Cân bằng) là một chỉ báo khối lượng được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để đo lực mua...
chi tiết
error: Content is protected !!