Tag Archives: triangular moving average

Đánh giá toàn diện sàn ThinkMarkets

29 Th11, 2019
1. Giới thiệu ThinkMarkets ban đầu được thành lập tại New Zealand vào năm 2010. Năm 2012, công ty chuyển trụ sở chính đến Melbourne, Úc và sau đó tiếp tục mở v...
chi tiết

[Scalp Trading] Chiến lược giao dịch sử dụng Triangular Moving Average

08 Th7, 2019
Trung bình động Tam giác (Triangular Moving Average — TMA), tương tự các dạng Trung bình động khác, thể hiện giá trung bình của một số điểm dữ liệu nhất định...
chi tiết
error: Content is protected !!