Tầm Quan trọng của Phân tích Kỹ thuật trong Thị trường Forex

Có rất nhiều quan điểm khác nhau về % quan trọng của phân tích kỹ thuật trong giao dịch ngoại hối cũng như chứng khoán, crypto hay bất kể hình thức trading nào khác. Bài viết này TNDT sẽ cùng anh/chị xem xét mức độ quan trọng của Phân tích kỹ thuật đối với trading.

Phân tích kỹ thuật được các Forex Trader sử dụng rộng rãi lần đầu tiên cuối những năm 1980. Vào thời điểm đó, phân tích kỹ thuật không nhận được nhiều sự ủng hộ từ các nhà kinh tế. Sự hoài nghi đó đến từ việc phân tích kỹ thuật phần lớn xuất phát từ niềm tin thực sự vào giả thuyết thị trường hiệu quả được phát triển bởi Eugene Fama, trong đó ông tuyên bố rằng tất cả các thông tin liên quan luôn được thể hiện trong giá cả, do đó nhà giao dịch không thể nào kiếm được lợi nhuận dựa vào các dự báo theo lịch sử biến động giá.

Trong những năm 1990, người ta đã thực hiện một số nghiên cứu thực nghiệm để kiểm chứng việc sử dụng phân tích kỹ thuật đối với các trader. Nghiên cứu đầu tiên là của Allen và Taylor, được áp dụng cho các chief forex dealer (giám đốc giao dịch ngoại hối) tại các tổ chức tài chính ở London vào năm 1988. Những nghiên cứu khác được áp dụng cho các trader ở London, Frankfurt, Hongkong, Singapore, Tokyo, New York và Zurich. Năm 1995, BIS đã xếp hạng bảy địa điểm trong các nghiên cứu khảo sát đứng đầu (từ thứ 1 tới thứ 7) về doanh thu hàng ngày trong giao dịch ngoại hối, chiếm khoảng 78% tổng doanh thu toàn cầu.

Những nghiên cứu thực nghiệm này đã ghi nhận một cách có hệ thống rằng phân tích kỹ thuật từ a-z đã là, (và vẫn là), thực sự là một công cụ quan trọng trong việc ra quyết định để giao dịch trong thị trường ngoại hối. Những nghiên cứu sau đó tiếp tục bổ sung cho việc sử dụng phân tích kỹ thuật trong giao dịch. Dần dần, hai sự thật sau đã được giới trader công nhận:

  1. Hầu hết tất cả các nhà giao dịch ngoại hối sử dụng phân tích kỹ thuật như một công cụ trong việc ra quyết định ít nhất ở một mức độ nào đó
  2. Hầu hết các forex trader sử dụng kết hợp giữa phân tích kỹ thuật và cơ bản, dù cách này hay cách khác

Xin lưu ý là “hầu hết” thôi nhé, còn nếu bạn không thấy bản thân mình trong đó thì bạn đã thuộc về số ít! Nhiều cuộc khảo sát đã được thực hiện xem liệu các trader có sử dụng phân tích kỹ thuật trong trading không, và kết quả cho thấy khoảng 90% trở lên có sử dụng. Tuy nhiên, việc nhiều trader sử dụng phân tích kỹ thuật chưa chắc đã có nghĩa rằng phân tích kỹ thuật là quan trọng trong giao dịch. Các trader cũng được hỏi về tầm quan trọng của phân tích kỹ thuật trong các khảo sát trên, và đa số họ đánh giá con số quan trọng nằm trong khoảng từ 30% đến hơn 50%.

Ngoài ra, tầm quan trọng của phân tích kỹ thuật còn phụ thuộc vào các nhóm trader khác nhau. Luôn luôn có ba luồng quan điểm, một là coi trọng phân tích kỹ thuật, hai là trọng tâm vào phân tích cơ bản, và ba là kết hợp cả hai. Cuối cùng, một số nghiên cứu cho thấy việc áp dụng phân tích kỹ thuật ở trung hạn và dài hạn cho kết quả tốt hơn đối với time frame quá ngắn. (Dân scalper lướt sóng sẽ không cho điều này là đúng, tôi cũng vậy!)

Bài viết có tham khảo thông tin từ bpprime.

Facebook Comments
You may also like
[Day Trading] Phương pháp DALE – Phần 3/3
forex-risk-management
Quản trị rủi ro trong giao dịch forex

Leave Your Comment

Your Comment*

Your Name*
Your Website

error: Content is protected !!